Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

AGORED CYMRU

Trwyddedu Asiantaeth Dilysu Mynediad (ADM)

 

2004: Dyfarnwyd y drwydded am y tro cyntaf

2012: Adnewyddwyd y drwydded ddiwethaf

2017: Cadarnhawyd parhad y drwydded


Monitro ADM


Chwefror 2021: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Gorffennaf 2021: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Medi 2020 - Gorffennaf 2021: cwblhawyd gweithgareddau monitro ar gyfer Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Medi 2021: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Medi 2021 - Gorffennaf 2022: cwblhawyd gweithgaredd monitro (gwiriad dirybudd ar gam cynnar) ar gyfer Fframwaith Rheoleiddio Eithriadol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Chwefror 2022: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Gorffennaf 2022: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Medi 2022: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau

Chwefror 2022: cwblhawyd gweithgaredd monitro blynyddol ADM; cadarnhawyd bod trwydded ADM yn parhau


Y statws presennol: mae statws risg yr ADM yn 'isel' ar hyn o bryd


Ystadegau


Cyfanswm y darparwyr: 12

Cyfanswm y cyrsiau Mynediad i AU sydd ar gael: 77

Cyfanswm y cyrsiau Mynediad i AU sy'n rhedeg: 54

Cyfanswm y dysgwyr Mynediad i AU a gofrestrwyd yn 2020-2021: 1,998

Cyfanswm yr ardystiadau Mynediad i AU a roddwyd yn ystod 2020-2021: 1,210


Hanes

 

Crëwyd Agored Cymru (sef Rhwydwaith Coleg Agored Cymru gynt) yn 2004 drwy gyfuno rhwydweithiau'r colegau agored yn Ne-orllewin, De-ddwyrain a Gogledd Cymru.


Manylion Cyswllt

 

4 Llys Onnen

Parc Menai

Bangor

LL57 4DF

Ffôn: 01248 670011

Ffôn: 02920 747866

 

UKPRN: 10030504

 

https://www.agored.cymru/Hafan