Skip to main navigation Skip to content
Accessibility|Text only| Text size: A A A| Display: Default / High contrast
RSS icon

We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.

Arfer da Arfer da  
Camau gweithredu a argymhellir Camau gweithredu a argymhellir  
Camau gweithredu gofynnol Camau gweithredu gofynnol  

Crynodeb

Rhagfyr 2017: AVA blynyddol monitro gweithgaredd ar y gweill; Parhad trwydded AVA yn cadarnhau

Statws presenol:  statws risg presennol y AVA yn cael eu cynnal hyd nes cyflwyno dogfennau ychwanegol