Skip to main navigation Skip to content
Accessibility|Text only| Text size: A A A| Display: Default / High contrast
RSS icon

We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.

Agored Cymru

3-4 Llys Onnen
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4DF
Ffôn 01248 670011
UKPRN 10030504 

Hanes 

 
Crëwyd Agored Cymru (gynt Rhwydwaith Colegau Agored Cymru) yn 2004 trwy gyfuno rhwydweithiau'r colegau agored yn Ne Orllewin, De Ddwyrain a Gogledd Cymru.

 

Crynodeb

 
Rhagfyr 2017:   cwblhau gweithgaredd monitro blynyddol AVA; Cadarnhawyd parhad trwydded AVA Chwefror 2018: : cwblhau gweithgarwch monitro blynyddol AVA; Cadarnhawyd parhad trwydded AVA  Mai 2018: cwblhau gweithgarwch monitro blynyddol AVA; Cadarnhawyd parhad trwydded AVA  Statws presenol: statws risg presennol y AVA yn cael eu cynnal
 

Trwyddedu AVA

 
2004: Trwydded wedi'i roi am y tro cyntaf
2012: Trwydded adnewyddwydd yn ddiweddaraf
2017: Parhad trwydded cadarnhau
 

Ystadegau

 
Cyfanswm y nifer o ddarparwyr: 12
Cyfanswm y nifer o gyrsiau Mynediad i AU sydd ar gael: 50
Cyfanswm y nifer o gyrsiau Mynediad i AU sy'n rhedeg: 50
Cyfanswm y cofrestriadau dysgwyr Mynediad i AU: 1,764
Cyfanswm y ardystiadau Mynediad i AU: 1,233