Skip to main navigation Skip to content
Accessibility|Text only| Text size: A A A| Display: Default / High contrast
RSS icon

We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.

Agored Cymru

3-4 Llys Onnen
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4DF
Ffôn 01248 670011
UKPRN 10030504

Mae'r map Google yma yn ddangos colegau sy'n cyflwyno cyrsiau Mynediad i AU ar gyfer yr AVA hon. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r map hwn, ewch i'r rhestr o gyrsiau a cholegau yr AVA hon yn ein offer chwilio am gyrsiau.

DarparwrDarparwr   AVAAVA


Hanes

 
Crëwyd Agored Cymru (gynt Rhwydwaith Colegau Agored Cymru) yn 2004 trwy gyfuno rhwydweithiau'r colegau agored yn Ne Orllewin, De Ddwyrain a Gogledd Cymru.

Trwyddedu AVA

2004: Trwydded wedi'i roi am y tro cyntaf
2012: Trwydded adnewyddwydd yn ddiweddaraf
2017: Parhad trwydded cadarnhau

Ystadegau

Cyfanswm y nifer o ddarparwyr: 12
Cyfanswm y nifer o gyrsiau Mynediad i AU sydd ar gael: 50
Cyfanswm y nifer o gyrsiau Mynediad i AU sy'n rhedeg: 50
Cyfanswm y cofrestriadau dysgwyr Mynediad i AU: 1,764
Cyfanswm y ardystiadau Mynediad i AU: 1,233